Notre Dame du Laus (Sanktuarium Pojednania) jest sanktuarium maryjnym w departamencie Hautes Alpes (Wysokie Alpy), położonym na wysokości 910 metrów.
Jest to miejsce wielu objawień pastuszce Benedykcie Rencurel w latach 1664-1718 (54 lata). W bazylice – w pobliżu ołtarza znajduje się cudowny olej – dar od Matki Bożej. Ten olej, zgodnie z Jej obietnicą, zastosowany z wiarą i wytrwałą modlitwą, leczy ciało i duszę. Głównym przesłaniem tego niezwykłego miejsca jest pojednanie z samym sobą, z bliźnim i z Bogiem.
W 2008 roku Jego Ekscelemcja Jean-Michel di Falco Léandri uznaje objawienia a w 2010 roku Papież Benedykt XVI ogłosił Benedyktę Czcigodną. Jej proces beatyfikacyjny wznowił Papież Jan Paweł II w 1981 roku.
Sanktuarium jest otwarte przez cały rok i oferuje pielgrzymom wiele możliwości zakwaterowania, a także opiekę duchową.