Drewniane koscioły w stylu góralskim, których wnętrza zdobią przepiękne polichromie. Dzięki gościnności lokalnych proboszczów mamy możliwość odprawiania mszy w zabytkowych świątyniach przez kapłanów pielgrzymek lub uczestnictwa w mszach polskich z czytaniem i Ewangelią po polsku i po francusku.
Nasi pielgrzymi są również przyjmowani w kościele świętego Floriana w Krakowie, w którym młody Karol Wojtyła był wikarym w latach 1949 – 1951.