Nazistowskie obozy koncentracyjne: trudna, ale ważna wizyta w celu zrozumienia najokrutniejszej strony II wojny światowej.
Wizyta w celi świętego Maksymiliana Kolbe, który zajął miejsce innego więźnia skazanego na śmierć głodową i który podtrzymywał na duchu współwięźniów aż do ostatniego tchnienia.